פרמטרים

זמן מקומי - שעה ביישוב ספציפי. מוצג בשעות ודקות. נלקח בחשבון מעבר בין שעון קיץחורף.

עננות - כמות העננים הנצפית במקום מסויים. נמדדת באחוזים. עננות אפסית משמעה כי השמיים בהירים, ללא עננים. עננות של 100% - כל השמיים מכוסים בעננים. אם צויינה עננות של 30% הכוונה היא כי 30% מהשמיים מכוסים בעננים.

ממטרים - כמות של שכבת המים שירדו והצטברו בין פרקי הזמן שצויינו בטבלה. למשל, בין השעות 10 ו-16 או בין השעות 16 ו-22 וכד'. כמות הממטרים צויינה דווקא כמים. כלומר ממטרים בצורה מוצק (שלג, ברד, גרגרי שלג, גשם עם גבישי קרח) חושבו בהתאם לכמות המים המקבילה. שימו לב כי אמנם שאר הפרמטרים של מזג האוויר (עננות, לחץ, טמפרטורה, לחות ורוח) מיוחסים לרגע זמן נתון, ממטרים מיוחסים לפרק זמן שבין נקודות הזמן הסמוכות.

לחץ - לחץ אטמוספרי הנמדד סמוך אל פני הקרקע. על פני הים הלחץ הממוצע מתקרב ל-760 מ''מ כספית. סטיות הלחץ בהשוואה לנתון הממוצע קשורות לפעילות ציקלונית אנטיציקלונית. בציקלון הלחץ נמוך כאשר באנטיציקלון - גבוה. הלחץ הממוצע תלוי מאוד בגובה המקום מעל פני הים. ככל שהגובה עולה הלחץ יורד. למשל, במקרה של מצבי אטמוספרה זהים נתוני הלחץ האטמוספרי במוסקבה ובסנט-פטרבורג יהיו שונים כיוון שערים אלו נמצאות בגבהים שונים. במוסקבה, בגובה של כ-156 מ' מעל פני הים הלחץ יהיה נמוך בכ-15 מ''מ כספית מזה שבסנט-פטרבורג אשר ממוקמת בגובה של כ-4 מ' מעל פני הים.

טמפרטורה - זוהי מידת חום האוויר בגובה 1.5 מ"מ.

לחות - לחות האוויר היחסית בגובה 1.5 מ'. נמדדת באחוזים. הלחות היחסית - זהו יחס בין לחות אבסולוטית בפועל לבין לחות אבסולוטית לשם מצב רוויה באותם תנאי טמפרטורה. לצורך העניין הלחות האבסולוטית - זוהי צפיפות אדי מים באוויר המתבטאת במספר גרמים של מים בכל מטר מעוקב של אוויר. דהיינו, ככל שרוויית האוויר באדי מים נמוכה יותר כך הלחות היחסית תפחת. וככל שהלחות היחסית באוויר נמוכה יותר כך האוויר מורגש כיבש יותר. ולהיפך - ככל שהלחות היחסית באוייר גבוהה יותר, האוויר מורגש כי לח יותר.

רוח - כיוון ומהירות הרוח בגובה 10 מ'. הכיוון מראה מהיכן נושבת הרוח. לדוגמא, הרוח הצפונית נושבת מכיוון הצפון, והדרומית - מכיוון הדרום. הסימונים של כיווני האוויר: צפוני, צפון-מזרחי, מזרחי, דרום-מזרח וכד'.

היחס שבין מהירות, תיאור ועוצמת הרוח הוצג על פי סולם בופורט.

שמש, זריחהשקיעה - זמני זריחהשקיעה מצויינים לפי זמן מקומי של יישוב ספציפי. נלקח בחשבון המעבר לשעון קיץחורף.

ירח, זריחהשקיעה - בהתאמה לירח.

ירח, מופע - מצב הארת הירח ע"י השמש בהתאם למיקום הדדי נוכחי של כדור הארץ, הירח והשמש.

הירח עובר מופעי הארה כדלקמן:
מולד הירח - מצב בו אין רואים את הירח.
רבע ראשון - מצב בו חצי הירח אינו מואר.
ירח מלא - המצב בו כל הירח מואר במלואו.
רבע אחרון - מצב בו שוב מואר חציו של הירח.

בנוסף ראו "שאלות נפוצות" (FAQ)