Parametreler

Yerel zaman - ilgili yerleşin birimindeki zamandır. Saat ve dakika olarak gösterilir. Yaz/kış saati uygulaması göz önünde bulundurulur.

Bulutluluk - ilgili yerde gözemlenen bulut miktarıdır. Yüzde olarak ölçülür. Sıfır bulutluluk gökyüzünün bulutsuz olduğunu ifade eder. %100 bulutluluk gökyüzünün bulutlarla kaplı olduğunu gösterir. %30 bulutluluk gökyüzünün %30'unun bulutlarla kaplı olduğunu ifade eder.

Yağış - tabloda belirtilmiş olan en yakın zaman dilimindeki (örneğin 10:00 - 16:00 veya 16:00 - 22:00 arası) TOPLAM düşen su miktarıdır. Yağış miktarı özellikle su cinsinden belirtilmiştir. Yani katı haldeki yağışlar (kar, yumuşak dolu, kar paletleri, dolu, buz yağmuru) tekabül eden su miktarı cinsinden hesaplanmaktadır. Dikkat edilecek bir nokta da şu ki, geri kalan bütün hava durumu parametleri (bulutluluk, basınç, sıcaklık, nem ve rüzgar) o AN ile ilgiliyken, yağışlar en yakın zaman aralığının SÜRESİ ile ilgilidir. Yağış miktarının yaklaşık olarak ne kadarlık bir kar kalınlığına denk geldiğini hesaplamak için 1:10 oranı kullanılır. Örneğin 1 mm yağmur yağışı (sitede verildiği şekliyle) yaklaşık olarak 10 mm yüksekliğinde bir kar kalınlığına denk gelir.

Basınç - toprak yüzeyindeki atmosferik basınçtır. Deniz seviyesinde ortalama basınç 760 mmHg (Mb). Ortalama basınçtan sapmalar siklon ve antisiklon faaliyetleri ile bağlantılıdır. Siklonda basınç alçak, antisiklonda ise yüksektir. Ortalama basınç büyük oranda deniz seviyesi üzerindeki yüksekliğe bağlıdır. Yüksekliğin artmasıyla basınç azalır. Örneğin atmosfer durumunun aynı olduğu bir durumda, farklı deniz seviyelerinde bulundukları için Ankara ve İstanbul'daki atmosfer basıncı farklı olacaktır.

Sıcaklık - 1,5 m yükseklikteki hava sıcaklığı.

Nem - 1,5 m yükseklikteki nispi nem. Yüzde olarak ifade edilir. Nispi nem belirli bir sıcaklıkta havanın taşıdığı mutlak nem miktarının o sıcaklıkta taşıyabileceği en yüksek mutlak nemı miktarına olan oranıdır. Mutlak nem ise havadaki su buharı yoğunluğudur ve bir metreküp havada bulun su miktarını (gr olarak) ifade eder. Buna göre havadaki su buharı miktarı ne kadar azsa, nispi nemi de o kadar az olur. havadaki nizpi nem ne kadar düşükse, hava da o kadar kuru olur. Aynı şekilde, havanın nispi nem oranı arttıkça, nemliliği de artar.

Rüzgar - 10 m yükseklikteki rüzgarın yön ve hızı. Yön rüzgarın nereden estiğini gösterir. Örneğin, kuzey rüzgarı kuzeyden, güney rüzgarı güneyden eser. Rüzgarın yönü şu şekilde ifade edilir: K - kuzey, KD - kuzeydoğu, D - doğu, GD - güneydoğu vs.

Rüzgarın hızı, kuvveti ve türü arasındaki ilişki Bofort skalasında verilmiştir.

Güneş, doğuş/batış - güneşin doğduğu/battığı saat; ilgili yerleşim birimindeki yerel saatle ifade edilir. Yaz/kış saati uygulaması göz önünde bulundurulur.

Ay, doğuş/batış - ayın doğduğu/battığı saat; ilgili yerleşim birimindeki yerel saatle ifade edilir. Yaz/kış saati uygulaması göz önünde bulundurulur.

Ay, evre - dünya, ay ve güneşin mevcut karşılıklı konumlarına uygun olarak, ayın güneş tarafından aydınlatılması hali.

Ay şu evrelerden geçer:
Yeniay - ayın görülmediği haldir
İlk dördün - ayın yarısının aydınlık olduğu haldir
Dolunay - ayın tümüyle aydınlık olduğu haldir
Son dördün - ayın diğer yarısının aydınlık olduğu haldir

Ek bilgi için bkz. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)