Weather in Ternopil region

B

+24
Berezhany

C

+13
Chortkov

K

+23
Kremenets

T

+10
Ternopil

0