Laika apstākļi Meteoroloģiskās stacijās Ķīnās

L
-2

Z
-18

0