Laika apstākļi Kārsavas novadā

B
+17

G
+17

+17

K
+17

+17

M
+17

M
+17

N
+17

P
+17

P
+17

S
+17

+17

0