ru
天气
6天天气预报
3天天气预报
1天天气预报
今天预计有+13..+20°C,无降水,雾,软风.明天:+15..+22°C,无降水,轻风.
星期
今天星期三,
10月23日
明天星期四,
10月24日
星期五,
10月25日
星期六,
10月26日
星期日,
10月27日
星期一,
10月28日
当地时间 10162204101622041016220410162204101622041016
云量,
%
天气现象
气温,
°C
+14
+20
+13
+10
+15
+22
+15
+13
+14
+20
+14
+12
+14
+20
+15
+14
+13
+16
+14
+12
+13
+19
大气压,
毫米汞柱
730
730
730
730
731
729
730
729
729
728
728
728
729
728
729
728
729
729
729
727
727
725
风:风速,
米/秒
0
1
0
1
0
3
0
1
0
1
0
1
1
2
1
0
1
1
000
1
阵风,
米/秒
4
3
7
3
4
5
4
4
4
4
风向 无风无风西东北西北西北无风东北无风西东北无风西北无风无风无风东北
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
0