ru
天气
6天天气预报
3天天气预报
1天天气预报
今天预计有+9..+20°C,无降水,雾,轻风.明天:+12..+18°C,无降水,轻风.
星期
今天星期一,
10月21日
明天星期二,
10月22日
星期三,
10月23日
星期四,
10月24日
星期五,
10月25日
星期六,
10月26日
当地时间 10162204101622041016220410162204101622041016
云量,
%
天气现象
气温,
°C
+14
+20
+11
+7
+12
+18
+11
+8
+12
+17
+12
+9
+11
+17
+12
+10
+12
+19
+12
+10
+12
+17
大气压,
毫米汞柱
698
698
697
696
698
697
697
696
697
696
697
697
697
695
695
694
694
693
694
693
694
694
风:风速,
米/秒
1
3
0
1
1
2
00
1
2
1
1
1
2
1
0
1
2
1
1
0
2
阵风,
米/秒
7
7
7
6
5
6
风向 东南无风西东北东北无风无风无风东北西南西北无风东北
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
0