ru
天气
6天天气预报
3天天气预报
1天天气预报
今天预计有+28..+26°C
,
大多无降水,轻风.明天:+29..+27°C
,
大多无降水,微风.
星期
今天星期一,
10月21日
明天星期二,
10月22日
星期三,
10月23日
星期四,
10月24日
星期五,
10月25日
星期六,
10月26日
当地时间 10162204101622041016220410162204101622041016
云量,
%
天气现象
气温,
°C
+28
+28
+25
+26
+29
+29
+26
+26
+29
+28
+25
+27
+29
+29
+26
+26
+29
+29
+26
+27
+29
+29
感觉好像,
°C
+31
+31
+33
+34
+34
+31
+31
+34
+34
+34
+33
+30
+33
+33
大气压,
毫米汞柱
759
756
759
756
759
756
759
757
759
757
759
757
759
757
759
757
759
757
759
757
759
757
风:风速,
米/秒
1
1
2
4
5
4
6
5
6
6
8
9
10
7
8
8
8
7
7
7
7
6
阵风,
米/秒
10
10
风向 东北东北东南东南东南东南东南东南东南东南东南东南东南
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
0