ru
天气
6天天气预报
3天天气预报
1天天气预报
今天预计有+25°C,大多无降水,软风.明天:+26..+34°C
,
阵雨,轻风.
星期
明天星期日,
7月12日
星期一,
7月13日
星期二,
7月14日
星期三,
7月15日
星期四,
7月16日
星期五,
7月17日
当地时间 0410162204101622041016220410162204101622041016
云量,
%
天气现象
气温,
°C
+24
+28
+34
+27
+25
+30
+35
+29
+26
+27
+32
+27
+26
+30
+35
+28
+25
+27
+31
+27
+24
+29
+33
感觉好像,
°C
+30
+28
+31
+31
+29
+34
+30
+31
+29
+29
+32
+28
大气压,
毫米汞柱
756
755
752
752
751
751
748
750
751
754
753
755
756
758
755
757
757
757
754
755
755
755
753
风:风速,
米/秒
2
1
2
2
2
2
2
3
0
5
4
1
5
4
1
5
3
2
4
4
3
4
4
阵风,
米/秒
8
5
5
5
7
3
10
10
9
10
6
5
10
9
风向 西北西北东南东南东南东南东南西北西北西北西北东南东南东南东南东南
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
0