מזג אוויר בנתניה

חדשות מזג האוויר

במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה ברמלה בבית דגן והייתה +13 oC .

במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ברמלה בבית דגן והייתה +16 oC .

הסתר טקסט
ב
+18

+18

+18

ג
+18

+18

+18

+18

ז
+18

ח
+18

+18

ט
+18

י
+18

+18

כ
+18

ע
+18

+18

פ
+18

צ
+18

+18

+15

+15

ק
+18

+18

ר
+18

ש
+18

+18

ת
+18

+18

0