מספר התחנה     , תצפיות מ 24 בדצמבר 2019
ארכיון התבוננות לים
0